חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ מנהלת מערך בקרה שוטף והדרכות קבוצתיות ואישיות למנהלי מתחמים בחברות הדלק הגדולות, בנושאים:

תפעול שוטף וניטור חודשי של תשתיות איכות הסביבה בתחנות הדלק. על פי הנחיות הממונה לביצוע בדיקות אטימות חודשיות לפי תקנות 9(ב)(2) ו- 9(ב)(3), תקנות המים (מניעת זיהום מים)(תחנות דלק), התשנ"ז – 1997" ותנאים לרישיון עסק – סטייג'  2.
 

 

הדרכות והרצאות

חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ עוסקת ב - 
 
 - ביצוע הדרכות קבוצתיות ואישיות למנהלי מתחמים על מנת להכשירם בתחומי אחריות,  איכות הסביבה, לפי
   החוקים והתקנות המתייחסים לתחנות הדלק. במסגרת האחריות, נדרש כל אחראי מתחם לנהל חוברת
   ניטור חודשית, הכוללת, מושגים מקצועיים ובדיקות המצריכות הכשרה מוקדמת, וכן, הכרה ותפעול  
   המתקנים בתחנה, זיהוי תקלות ודיווח למוקדי הטיפול.
 
 - מתן הכשרות למנהלים חדשים ולמנהלים המשובצים בתוכנית חונכות לקראת קבלת אחריות על מתחם  
   עבודה. 

ניהול מערך ביקורות פנימיות שוטפות במתחמים השונים בשטח, כהכנה לביקורות של המשרד להגנת
  הסביבה. הביקורות 
מתבצעות בתדירות קבועה בכל מתחם במהלכם נבחנות כל תשתיות איכות הסביבה
  בתחנות, וכן, תפקוד המנהלים 
במתחם אחריותם.
 
 - ניהול מערך הביקורות ומתן משוב מקצועי מפורט, הכולל, כל הליקויים אשר נמצאו בתחנה ו/או בתפקוד
   המנהל, ולאחריו מתבצעת ביקורת חוזרת לבדיקת תיקון הליקויים.