הפרוייקטים של חברת אירוס טכנולוגיות סביבה משתייכים למגוון תחומים של איכות הסביבה.
העיקרים ביניהם :


- טיפול בשפכים תעשייתיים. 
- חומרים מסוכנים.
- סקרי זיהום קרקע.
- הדרכות איכות סביבה למנהלי מתחמים של חברות הדלק.

 
 

הפרוייקטים שלנו