השירותים שלנו

תחומי הפעילות העיקריים של החברה כוללים:
ייעוץ הנדסי לעסקים בנושא הפחתת מזהמי שפכים תעשייתיים וטיוב השפכים לרמה הנדרשת, על פי התקנות החדשות של תאגידי-המים, כולל, תכנון פרטני הנדסי ותחזוקה של מתקני טיפול בשפכים תעשייתיים ופרשות טכניות למפעלי תעשייה ומזון, מוסכים, מסעדות ואולמות אירועים.

ביצוע סקרים לאיתור מזהמים בקרקע ובמי התהום עבור יזמים הנמצאים בהליכי קבלת היתרי בנייה. הליך הסקירה של הקרקעות כולל בשלב הראשון סקר היסטורי (phase 1) מקיף הכולל: סיור באתר, ראיונות עם בעלי תפקידים, סקירת מסמכים וחקירה היסטורית של כל מידע רלוונטי על האתר עשרות שנים אחורה, ובהתאם לממצאי הסקר ההיסטורי, מתוכננת המשך חקירה סביבתית באתר (2phase ) הכוללת: קידוחים דיגום ואנליזה של הקרקע, על ידי דוגמי קרקע מוסמכים, לזיהוי מוקדי זיהום בקרקע, בהתאם לדרישות הייחודיות של כל אתר ולפי דרישות המשרד להגנת הסביבה.

מתן חוות דעת מקצועיות ויעוץ סביבתי בפני רשויות איכות הסביבה בישראל לרבות המשרד להגנת הסביבה, רשות המים וגורמים אחרים בתחום איכות הסביבה, יזמים של חברות קבלניות, מפעלים וגופים בסקטור הפרטי והציבורי, בנושאים כגון: בקשות להיתרי בניה, ובכללם דרישות לבדיקה וטיפול בקרקע, גז קרקע ומי תהום החשודים כמזוהמים, תנאים ברישיון עסק מטעם המשרד להגנת הסביבה, עמידה בתקנות ובחוקים סביבתיים בתחומים כגון קרקע, מים, שפכים ועוד. כל אלה עד לשלב קבלת האישורים הנדרשים מרשויות  איכות הסביבה השונות.

טיפול בחומרים מסוכנים הכולל: תכנון מתקנים, חוות ואתרים לאחסון חומרים מסוכנים, הכנת תכניות לניהול סיכונים במפעלים בנושא מרחקי הפרדה בין מקורות נייחים של חומרים מסוכנים לבין מרכזי אוכלוסייה, בהתאם למדיניות המשרד להגנת הסביבה. כמו כן, ביצוע הערכות סיכונים דטרמיניסטיות ממתקני ייצור, חוות אחסון, עמדות תדלוק בגפ"מ, מתקני חיטוי והכלרה וכל מקור שנעשה בו שימוש ואחסון חומרים מסוכנים ומתן פתרונות הנדסיים להפחתת רמות הסיכון. ליווי מקצועי של הלקוח, עד לקבלת היתר רעלים והכנת תיקי מפעל ונהלי חירום לטיפול באירועי חומרים מסוכנים.

ביצוע סקרים הידרולוגים סביבתיים ומתן חוות דעת מקצועית לתכנון תחנות תדלוק בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה וכנדרש בתוכניות מתאר ארציות תמ"א/4/18 לתחנות דלק. השירותים המוצעים על ידי החברה כוללים: הכנה, הפצה וליווי מול הרשויות והגופים הרלוונטיים בתחום.

ניהול מערך בקרה שוטף והדרכות קבוצתיות ואישיות למנהלי מתחמים בחברות הדלק הגדולות, בנושאים: תפעול שוטף וניטור חודשי של תשתיות איכות הסביבה בתחנות הדלק. על פי הנחיות הממונה לביצוע בדיקות אטימות חודשיות לפי תקנות 9(ב)(2) ו- 9(ב)(3), תקנות המים (מניעת זיהום מים) (תחנות דלק), התשנ"ז – 1997" ותנאים לרישיון עסק – סטייג'  2.