בשנים האחרונות אנו עדים לגידול משמעותי בפיתוח העירוני, עובדה הגורמת להתקרבות מדאיגה של מוקדי אוכלוסייה, שכונות מגורים, שימושי קרקע שונים הנקראים "רצפטורים" ציבוריים", למפעלים המשתמשים ומאחסנים חומרים מסוכנים.
בנוסף, לצערנו טווח הטילים של האויבים הסובבים אותנו הולך ועולה ומאיים בכל רגע להגיע למרכזי הערים הצפופות ולאזורי התעשייה בהם מאוחסנים חומרים מסוכנים. גם איום כמו רעידות אדמה שבעטיים עלולים להשתחרר לאוויר חומרים מסוכנים.

כל גורמי הסיכון שלעיל הביאו את המשרד להגנת הסביבה לנקוט במדיניות ארצית אחידה לעניין מרחקי הפרדה בין חומרים מסוכנים לאוכלוסייה. מדיניות זו באה לידי ביטוי לאחרונה בפרסום חוזר מנכ"ל העוסק במרחקי הפרדה בין מקורות סיכון נייחים לבין אוכלוסיה ורצפטורים ציבוריים. בנוסף, מוציא המשרד להגנת הסביבה דרישה למפעלי התעשייה להכין תכנית לניהול סיכונים, ביצוע הערכות סיכונים וביצוע פיזי של פעולות פסיביות ואקטיביות להפחתה של הסיכון הנשקף מהם.

יזמים אשר מבקשים היתר בנייה לאתרים הסמוכים למפעלים המחזיקים חומרים מסוכנים נדרשים על ידי המשרד להגנת הסביבה להגיש סקר מרחקי הפרדה מרצפטורים ציבוריים והערכת סיכונים שעל פיה ייקבע אם יהיה אפשר לתת ליזם את ההיתר המבוקש.
חברת אירוס טכנולוגיות סביבה בע"מ שמה לה למטרה לספק פתרונות הנדסיים מתאימים במיוחד לצרכי הלקוח, העונים על דרישות הרשויות לאיכות הסביבה ותורמים משמעותית להפחתת הסיכונים למינימום האפשרי.

      השירותים הניתנים על ידי החברה בתחום החומרים המסוכנים  :
  •  ניהול וביצוע הערכות סיכונים דטרמיניסטיות.
  •  הכנת תיקי מפעל ונוהלי חירום למפעלים, ארגונים ומוסדות .
  •  תכנון מתקנים, חוות ואתרים, לאחסון כימיקלים רעילים ומסוכנים.
  •  ייעוץ הנדסי כימי, בטיפול בפסולת רעילה.
  •  מתן הרצאות, הדרכות ותרגילי חירום, למוסדות ומפעלים.
  •  ביצוע הערכות סיכונים ממתקני ייצור ומחוות אחסון ומתן פתרונות הנדסיים, להקטנת רמת הסיכון על פי חוזר מנכ"ל המשרד להגנת  הסביבה.
  •  ביצוע סקרי מרחקי הפרדה, בין מקורות נייחים של חומרים מסוכנים לבין מרכזי אוכלוסייה, בהתאם למדיניות המשרד להגנת הסביבה.
  •  הכנת תוכניות אחסון בטיחותי לחומרים מסוכנים.

חומרים מסוכנים