לאחרונה הוחמרה החקיקה בנושא שפכים תעשייתיים וכפועל יוצא ממנה הוגברו דרישות רשויות המים ואיכות הסביבה מעסקים הפולטים שפכים . כל זאת כתוצאה מהמחסור המתגבר במים שפירים וזמינים מצד אחד ומצד שני העלייה המתמדת הזיהומי הסביבה בכלל ובזיהום מקורות מים בפרט . כידוע, מקור השפכים התעשייתיים הוא בתהליכי הייצור והשטיפות הנלוות לתהליכי הייצור. 

שפכים תעשייתיים אלו מכילים מזהמים העלולים לפגוע בקווי ההולכה, לחלחל לקרקע ולמי התהום ולגרום לזיהומים, בנוסף, לפגוע במתקן האזורי לטיהור שפכים.
כמו כן קיימים סוגים שונים של שפכים תעשייתיים הנקראים "תמלחות", שכאשר מחלחלים לקרקע, גורמים להמלחה של מי התהום ופוגעים במרקם קרקע ובאיכות הגידולים הצומחים עליה.טיפול בשפכים תעשייתיים

הפתרונות ההנדסיים של אירוס טכנולוגיות סביבה בע"מ מבוססים ראשית על הטיפול במקור היווצרותם של השפכים התעשייתיים ובהמשך על תכנון הנדסי פרטני של מתקן קדם טיפול, כימי, ביולוגי או פיזיקו-כימי ייעודי ומותאם ללקוח. תוך שימוש בתהליכים מתקדמים להבאת איכות השפכים לעמידה בתקנים.

      השירותים הניתנים על ידי החברה בתחום השפכים התעשייתיים הינם : 
  •   תכנון התקנה ותחזוקה של מתקנים לטיפול בשפכים תעשייתיים למפעלים. 
  •   ביצוע סקרי שפכים מפורט במתקני הייצור, תוך אפיון זרמים איכותי וכמותי.
  •   ביצוע סקרי עלות תועלת לפתרונות טכנולוגים הנדסיים שונים, ובחינתם בהיבט הרגולטורי.
  •   ביצוע בדיקות שטח הכוללות דיגום ואנליזה מעבדתית.
  •   ייעוץ הנדסי להפרדת זרמים במקור, מחזור וטיפול בהם.
  •   בדיקת יעילות מתקנים לטיפול בשפכים בהתאם לטכנולוגיה המתאימה והאילוצים הרלוונטיים     הסביבתיים.
  •   ליווי מפעלים ועסקים בתחום ההנדסה הסביבתית בכל הקשור בטיפול בשפכים, לצורך שמירת   איכות השפכים בתקן המותר של תאגידי המים