חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה בע"מ, מספקת ללקוחותיה מתן חוות דעת מקצועיות ויעוץ סביבתי בפני רשויות איכות הסביבה בישראל לרבות המשרד להגנת הסביבה, רשות המים וגורמים אחרים בתחום איכות הסביבה, יזמים של חברות קבלניות, מפעלים וגופים בסקטור הפרטי והציבורי, בנושאים כגון: בקשות להיתרי בניה, ובכללם דרישות לבדיקה וטיפול בקרקע, גז קרקע ומי תהום החשודים כמזוהמים, תנאים ברישיון עסק מטעם המשרד להגנת הסביבה, עמידה בתקנות ובחוקים סביבתיים בתחומים כגון קרקע, מים, שפכים ועוד. כל אלה עד לשלב קבלת האישורים הנדרשים מרשויות  איכות הסביבה השונות.

ייעוץ ותכנון

חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ, מספקת ללקוחותיה מגוון פתרונות ייחודיים: 

  -  שירותי ייעוץ  ליזמים בחברות קבלניות, בנושאים כגון: בקשות להיתרי בניה, ובכללם דרישות לבדיקה וטיפול בקרקע
     ובמי תהום החשודים כמזוהמים.

  -  מתן חוות דעת מקצועיות מטעם מומחים וליווי הנדסי למפעלים וגופים בסקטור הפרטי והציבורי, למילוי התנאים
     והדרישות למתן רישיון עסק, מטעם המשרד להגנת הסביבה. 

  התהליך כולל:
  - סיורים בשטח ללימוד האתר.
  - השתתפות בפגישות עבודה ובפגישות מול הרשויות.
  - כתיבת מסמכים סביבתיים וליווי וסיוע להטמעת הדרישות, עד לשלב קבלת האישורים הנדרשים מרשויות הסביבה
​    השונות.
  - מתן הרצאות וסדנאות בתחומי איכות הסביבה לעובדים בארגונים, מוסדות, מפעלים וחברות.
  - מתן חוות דעת מקצועיות לעורכי דין המייצגים לקוחות בתביעות בתחום איכות הסביבה.