חברת אירוס טכנולוגיות סביבה בע"מ שמה לה למטרה להיות אחת מהחברות המובילות בישראל בתחום זיהום קרקעות.
בעשור האחרון התגלו זיהומי קרקע ומי תהום באתרים תעשייתיים ובאתרים סמוכים להם בממדים נרחבים.

מקור הזיהום הוא בפעילות תעשייתית היסטורית, בשפיכה, השלכה ופיזור בלתי חוקיים של פסולות תעשייתיות כימיות במקומות שונים ובעיקר בתקופות בהן לא הוקמו ולא פעלו רשויות האכיפה.

כיום, על מנת לקבל היתר בנייה או רישיון עסק נדרשים היזמים להגיש סקרים מקדמיים לאפיון של מזהמי קרקע ומים. מטרת הסקרים היא לאתר ולזהות מזהמים באזורים החשודים
לתחם את השטח המזוהם. 

סקרי זיהום קרקע


       השירותים הניתנים על ידי החברה נעשים בהתאם דרישות המשרד להגנת הסביבה וכוללים : 
  •  ביצוע סקרים היסטוריים (Phase 1) המותאמים לכל אתר, לפני מתן היתר בנייה.
  •  ביצוע סקרי גז קרקע פאסיביים או אקטיביים באתרים החשודים כמזוהמים – לפי דרישת המשרד להגנת הסביבה.
  •  ביצוע סקר קידוחים לאיתור מזהמי קרקע באתרים החשודים כמזוהמים (Phase 2) – לפי דרישת המשרד להגנת הסביבה.
  •  ביצוע סקר מזהמים במי תהום, על פי דרישות המשרד להגנת הסביבה.
  •  תוכנית דיגום ואנליזה של הקרקע, כולל, דיגום המבוצע על ידי דוגמי קרקע מוסמכים, על ידי הרשות להסמכת מעבדות (ISO17025).
  •  מתן חוות דעת לחברות נדל"ן טרם רכישת הקרקעות.
  •  כתיבת דוחות הידרולוגיים ע"פ דרישת תמ"א 18, תיקון 4.
במקרים מסוימים וע"פ תוצאות הסקרים, נדרש היזם לטפל בקרקע ו/או במי התהום באתר עצמו באמצעות שיטות טיפול מתקדמות ולעתים לפנות את הקרקע המזוהמת לאתרים מאושרים ע"י המשרד להגנת הסביבה. כל זאת בהתאם לחוק החומרים המסוכנים, חוק המים וחוק הקרקעות המזוהמות.