"חיל האוויר הישראלי"
חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ, שימשה יועצת איכות הסביבה של חיל האוויר הישראלי – בין השנים 2005 ועד 2010, בנושא חומרים מסוכנים וטיפול בשפכים תעשייתיים. העבודה התבצעה מול רמ"ד איכות הסביבה של החיל ומול כל בסיסי החיל. במסגרת העבודה בוצעו הערכות סיכונים לאתרי אחסון ושימוש בחומרים מסוכנים. תוכננו חוות אחסון חדשות ומתקני טיפול בשפכים. בוצעה הכנה של כל אחד מהבסיסים לקבלת  iso14000. 

רכבת ישראל – רמת חובב
הכנת תיק מפעל לטיפול באירועי חומרים מסוכנים למסוף המטענים של רכבת ישראל ברמת חובב. בוצעו הדרכות חומ"ס למנהלי, ממוני הבטיחות ואחראי היתרי הרעלים של "רכבת ישראל". הוכנו והועברו תרגילי חומרים מסוכנים עם כל כוחות החירום במסוף ובוצעו פיקוח ובקרה עליהם (בשיתוף חברת י.ג. סביבות בע"מ).

"מפעלי חמצן וארגון" –הרצליה
הוכן נוהל חירום מפעלי לטיפול באירועי חומרים מסוכנים ובוצעו הדרכות חומרים מסוכנים למנהלי, ממוני הבטיחות ואחראי היתרי הרעלים של החברה. כמו כן,  הוכן והועבר תרגיל חומרים מסוכנים למפעל, ובוצעו פיקוח ובקרה על התרגיל - בשיתוף חברת י.ג. סביבות בע"מ.

"אלביט מערכות" - מפעל סאיקלון" - אזור התעשייה ברלב – כרמיאל
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ, ביצעו בשיתוף עם חב' "קו-פרוייקט" טיפול בהוצאת iso14000 , עבור המפעל בנושא טיפול  בשפכים תעשייתיים  וחומרים מסוכנים.

"אלביט מערכות" – מפעל חץ בכסף – קריית המדע וייצמן, נס ציונה
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ,  ביצעו בשיתוף עם חב' "קו- פרויקט"  – טיפול בהוצאת iso14000 עבור המפעל בנושא טיפול  בשפכים תעשייתיים  וחומרים מסוכנים

"מקורות" חברת המים הלאומית
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ,  ביצעו בשיתוף עם חב' "טבת" הערכות סיכונים לאתר אשכול הממוקם בגליל התחתון ולאתר שדה אליעזר של החברה. במסגרת הערכות הסיכונים נבחנו טווחי הסיכון מתרחישי פליטת חומרים מסוכנים לסביבה. כמו כן, ניתנו המלצות הנדסיות לשדרוג מערך האחסון והפחתת הסיכונים לסביבה.

"רקח תעשיות פרמצבטיות" ויטאמד– חולון
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" משמשים יועצי חומרים מסוכנים של חברת "רקח".
חברתנו מכינה ומעדכנת מעת לעת תיק מפעל בנושא חומרים מסוכנים למפעל, הוצאת היתר רעלים למפעל, הכנת נוהל חירום מפעלי, הדרכת עובדים, בניית תרגילים והעברתם. בנוסף ביצוע תכנון של מערך טיפול  בשפכים התעשייתיים  של המפעל.

"תרסיס"  בע"מ
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" משמשים יועצי חומרים מסוכנים של חברת "תרסיס". טיפול בביצוע הערכת סיכונים והכנת תיק מפעל בנושא חומרים מסוכנים למפעל, הוצאת היתר רעלים למפעל, הכנת נוהל חירום מפעלי, הדרכת עובדים, בניית תרגילים והעברתם. בנוסף ביצעו תכנון של מערך טיפול  בשפכים התעשייתיים של המפעל.

"מגי תרסיס"  בע"מ
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" משמשים יועצי חומרים מסוכנים של חברת "תרסיס". טיפול בביצוע הערכת סיכונים והכנת תיק מפעל בנושא חומרים מסוכנים למפעל, הוצאת היתר רעלים למפעל, הכנת נוהל חירום מפעלי, הדרכת עובדים, בניית תרגילים והעברתם. בנוסף ביצעו תכנון של מערך טיפול  בשפכים התעשייתיים של המפעל.

"סוילטק" בע"מ
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" משמשים יועצי חומרים מסוכנים של חברת "סוליטק". טיפול בביצוע הערכת סיכונים הכנת תיק מפעל בנושא חומרים מסוכנים למפעל, הוצאת היתר רעלים למפעל, הכנת נוהל חירום מפעלי, הדרכת עובדים, בניית תרגילים והעברתם. בנוסף ביצעו תכנון של מערך טיפול  בשפכים התעשייתיים  של המפעל.

"אגריכם " בע"מ
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" משמשים יועצי חומרים מסוכנים של חברת "אגריכם". טיפול בביצוע הערכת סיכונים והכנת תיק מפעל בנושא חומרים מסוכנים למפעל, הוצאת היתר רעלים למפעל, הכנת נוהל חירום מפעלי, הדרכת עובדים, בניית תרגילים והעברתם. בנוסף ביצעו תכנון של מערך טיפול  בשפכים התעשייתיים  של המפעל.

"קפואזן"  בע"מ
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" ביצעו סקר הערכת סיכונים דטרמינסטי לתרחיש פליטת אמוניה ממתקני הקירור של החברה ע"פ דרישות רשויות איכות הסביבה.

"פלקסוכם"  בע"מ
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" טיפלו בהכנת תיק מפעל בנושא חומרים מסוכנים למפעל, הוצאת היתר רעלים למפעל, הכנת נוהל חירום מפעלי, הדרכת עובדים, בניית תרגילים והעברתם. 
 
"נועם אורים תעשיות (1993)"  בע"מ
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" ביצעו עבור החברה סקר סיכונים וסקר מרחקי הפרדה ממאגר הגז של החברה לפי דרישת רשויות איכות הסביבה.

"נירי סוכנויות"  בע"מ
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" הכינו עבור החברה נוהל טיפול בחומרים מסוכנים בשינוע ע"פ דרישות המשרד להגנת הסביבה ומשמשים יועצי חומרים מסוכנים של החברה.

"סיוון חומרי ניקוי" בע"מ
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" משמשים יועצי חומרים מסוכנים של חברת "סיוון". טיפול בביצוע הערכת סיכונים והכנת תיק מפעל בנושא חומרים מסוכנים למפעל, הוצאת היתר רעלים למפעל, הכנת נוהל חירום מפעלי, הדרכת עובדים, בניית תרגילים והעברתם. בנוסף ביצעו תכנון של מערך טיפול  בשפכים התעשייתיים  של המפעל.

"פטרוטק" בע"מ
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" משמשים יועצי חומרים מסוכנים של חברת "פטרוטק". טיפול בביצוע הערכת סיכונים והכנת תיק מפעל בנושא חומרים מסוכנים למפעל, הוצאת היתר רעלים למפעל, הכנת נוהל חירום מפעלי, הדרכת עובדים, בניית תרגילים והעברתם. בנוסף ביצעו סקר מזהמי קרקע באתר הישן של החברה בחולון. .

"קודאק"  בע"מ
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" טיפלו בהכנת הבקשה לקבלת היתר רעלים לחברה ולחברות הבת שלה כולל מיון מאות וסיווג כל החומרים המסוכנים והנחיות מלאות בנושא אחסון בטיחותי, שילוט, מיגון, ונוהל חירום מפעלי לטיפול באירועים בהם מעורבים חומרים מסוכנים.

"כרמיה דלקים ירוקים" בע"מ
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" משמשים יועצי חומרים מסוכנים של חברת "כרמיה דלקים ירוקים" המייצרת ביודיזל לתעשייה. טיפול בקבלת היתר רעלים לחברה, ביצוע הערכת סיכונים והכנת תיק מפעל בנושא חומרים מסוכנים למפעל, הוצאת היתר רעלים למפעל, הכנת נוהל חירום מפעלי, הדרכת עובדים, בניית תרגילים והעברתם. 

"Ice-Stone" בע"מ
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" משמשים יועצי חומרים מסוכנים של החברה. טיפול בקבלת היתר רעלים לחברה, ביצוע הערכת סיכונים והכנת תיק מפעל בנושא חומרים מסוכנים למפעל, הוצאת היתר רעלים למפעל, הכנת נוהל חירום מפעלי, הדרכת עובדים, בניית תרגילים והעברתם. 

"פסגות הקרח" בע"מ - היכל החלקה על הקר בחולון
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" טיפלו בקבלת היתר רעלים להיכל הקרח והכינו תיק מפעל למתחם,
הדרכת עובדים, בניית תרגילים והעברתם. 


"אפריים צבעים- ייבוא ושיווק צבעים" בע"מ
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" משמשים יועצי חומרים מסוכנים של חברת "אפריים צבעים". טיפול בביצוע הערכת סיכונים והכנת תיק מפעל בנושא חומרים מסוכנים למפעל, הוצאת היתר רעלים למפעל, הכנת נוהל חירום מפעלי, הדרכת עובדים, בניית תרגילים והעברתם. 

"גימת השחרות" בע"מ
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" משמשים יועצי חומרים מסוכנים של חברת "גימת השחרות". טיפול בביצוע הערכת סיכונים והכנת תיק מפעל בנושא חומרים מסוכנים למפעל, הוצאת היתר רעלים למפעל, הכנת נוהל חירום מפעלי, הדרכת עובדים, בניית תרגילים והעברתם. 

"הלברג ציפויים" בע"מ
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" משמשים יועצי חומרים מסוכנים של חברת "הלברג ציפויים". טיפול בביצוע הערכת סיכונים והכנת תיק מפעל בנושא חומרים מסוכנים למפעל, הוצאת היתר רעלים למפעל, הכנת נוהל חירום מפעלי, הדרכת עובדים, בניית תרגילים והעברתם. 

"פלורסינט" בע"מ
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" משמשים יועצי חומרים מסוכנים של חברת "פלורסינט". טיפול בביצוע הערכת סיכונים והכנת תיק מפעל בנושא חומרים מסוכנים למפעל, הוצאת היתר רעלים למפעל, הכנת נוהל חירום מפעלי, הדרכת עובדים, בניית תרגילים והעברתם. 

"ספורטן" בע"מ
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" ביצעו הערכת סיכונים דטרמינסטית לתרחיש פליטת כלור מהמתחם והכנת נוהל חירום מפעלי, הדרכת עובדים, בניית תרגילים והעברתם. 

"ממדיון" בע"מ
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" ביצעו הערכת סיכונים דטרמינסטית לתרחיש פליטת כלור מהמתחם והכנת נוהל חירום מפעלי, הדרכת עובדים, בניית תרגילים והעברתם. 

"אחים חדד" בע"מ - ציפויי כסף
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" ביצעו הערכת סיכונים דטרמינסטית לתרחיש פליטת כלור מהמתחם והכנת נוהל חירום מפעלי, הדרכת עובדים, בניית תרגילים והעברתם. 

"מיוסיקארט- מלון אלמה  בע"מ - זכרון יעקב
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" ביצעו הערכת סיכונים דטרמינסטית לתרחיש חומ"ס מהמתחם והכנת נוהל חירום מפעלי, הדרכת עובדים, בניית תרגילים והעברתם.

"אריאל - חברה עירונית לניהול קריית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים, פיס ארנה ירושלים 
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" מטפלים בליווי הנדסי כימי של פרוייקט הקמת משטח החלקה על הקרח למשחקי המכביה 2017 , הדרכת עובדים, בניית תרגילי חירום והעברתם. 

"אלגונל" בע"מ
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" משמשים יועצי חומרים מסוכנים של חברת "אלגונאל". טיפול בביצוע הערכת סיכונים והכנת תיק מפעל בנושא חומרים מסוכנים למפעל, הוצאת היתר רעלים למפעל, הכנת נוהל חירום מפעלי, הדרכת עובדים, בניית תרגילים והעברתם. 

 ועוד מפעלים, מוסדות וארגונים רבים.
חומרים מסוכנים