"דלק" – חברת הדלק הישראלית בע"מ
חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ – שימשה יועצת לחברת דלק בביצוע סקרי מזהמים בקרקע בתחנות הדלק של החברה. במסגרת העבודה ביצעה החברה סקרים היסטוריים ( PHASE1 ), הכינה תוכניות דיגום קרקע וביצעה את סקרי השדה בשטח התחנות. כל זאת, בשיתוף פעולה ולפי הנהלים של המשרד להגנת הסביבה.

"מע"צ" -  החברה הלאומית לדרכים בישראל
חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ – שימשה יועצת לחברה בביצוע סקר מזהמים בקרקע במתחם תע"ש בחיפה בפרויקט אשר מטרתו, התקנת צינור ניקוז תת קרקעי מכביש 4 דרך שטח מפעל תע"ש. במסגרת העבודה בצעה החברה סקר היסטורי ( PHASE1 ), הכינה תוכנית דיגום קרקע, בצעה את סקר השדה וליוותה את כל תהליך פינוי הקרקע המזוהמת לאתרים מאושרים. כל זאת, בשיתוף פעולה ולפי הנהלים של המשרד להגנת הסביבה.

"אהרון יוסף זיווד אלקטרוני" בע"מ
חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ – שימשה יועצת לחברה בביצוע סקר מזהמים בקרקע במתחם המפעל הממוקם באזור התעשייה גן יבנה. במסגרת העבודה בצעה החברה סקר היסטורי ( PHASE1 ), הכינה תוכנית דיגום קרקע ובצעה את סקר השדה. כל זאת, בשיתוף פעולה ולפי הנהלים של המשרד להגנת הסביבה.

"פרץ בוני הנגב"
חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ – שימשה יועצת לחברה בביצוע סקר מזהמים בקרקע במגרש המיועד למבני מגורים באזור משולש המאירי, פ"ת. במסגרת העבודה בצעה החברה סקר היסטורי ( PHASE1 ), הכינה תוכנית דיגום קרקע, בצעה את סקר השדה וליוותה את כל תהליך פינוי הקרקע המזוהמת לאתרים מאושרים. כל זאת, בשיתוף פעולה ולפי הנהלים של המשרד להגנת הסביבה.

"אבנר אליהו ובניו" חברה לבנייה
חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ – שימשה יועצת לחברה בביצוע סקר מזהמים בקרקע במגרש המיועד למבני מגורים. במסגרת העבודה בצעה החברה סקר היסטורי ( PHASE1 ), הכינה תוכנית דיגום קרקע ובצעה את סקר השדה. כל זאת, בשיתוף פעולה ולפי הנהלים של המשרד להגנת הסביבה.


"צמרת פינסקר" חברה לבנייה
חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ – שימשה יועצת לחברה בביצוע סקר מזהמים בקרקע במגרש המיועד למבני מגורים. במסגרת העבודה בצעה החברה סקר היסטורי ( PHASE1 ), הכינה תוכנית דיגום קרקע ובצעה את סקר השדה. כל זאת, בשיתוף פעולה ולפי הנהלים של המשרד להגנת הסביבה.

"כ.ד. יד קרמיקה" בע"מ
חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ – שימשה יועצת לחברה בביצוע סקר מזהמים בקרקע במגרש המיועד למבני מגורים. במסגרת העבודה בצעה החברה סקר היסטורי ( PHASE1 ), הכינה תוכנית דיגום קרקע ובצעה את סקר השדה. כל זאת, בשיתוף פעולה ולפי הנהלים של המשרד להגנת הסביבה.

"ויקטרו רומנו החברה הכלכלית" בע"מ
חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ – שימשה יועצת לחברה בביצוע סקר מזהמים בקרקע במגרש המיועד למבנ תעשייה. במסגרת העבודה בצעה החברה סקר היסטורי ( PHASE1 ), הכינה תוכנית דיגום קרקע ובצעה את סקר השדה. כל זאת, בשיתוף פעולה ולפי הנהלים של המשרד להגנת הסביבה.

תוצרת חקלאית מובחרת בע"מ
חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ – שימשה יועצת לחברה בביצוע סקר מזהמים בקרקע במתחם המיועד להקמת מבנה רב תכליתי ותחנת דלק של החברה. במסגרת העבודה בצעה החברה סקר היסטורי (1PHASE ), הכינה תוכנית דיגום קרקע ובצעה את סקר השדה. כל זאת, בשיתוף פעולה ולפי הנהלים של המשרד להגנת הסביבה.

"ר.נ. אמרוסי"  בע"מ
חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ – שימשה יועצת לחברה בביצוע סקר מזהמים בקרקע במתחם המיועד להקמת מבנה רב תכליתי של החברה. במסגרת העבודה בצעה החברה סקר היסטורי ( PHASE1 ), הכינה תוכנית דיגום קרקע ובצעה את סקר השדה. כל זאת, בשיתוף פעולה ולפי הנהלים של המשרד להגנת הסביבה.

"אחים זנזורי פרופיל נאה"  בע"מ
חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ – שימשה יועצת לחברה בביצוע סקר מזהמים בקרקע במתחם המיועד להקמת מבנה רב תכליתי של החברה. במסגרת העבודה בצעה החברה סקר היסטורי ( PHASE1 ), הכינה תוכנית דיגום קרקע ובצעה את סקר השדה. כל זאת, בשיתוף פעולה ולפי הנהלים של המשרד להגנת הסביבה.


"פטרוטק" בע"מ
חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ – משמשת יועצת לחברה בביצוע סקר מזהמים בקרקע במתחם הישן שבו שכן מפעל החברה בחולון. במסגרת העבודה בצעה החברה סקר היסטורי ( PHASE1 ), הכינה תוכנית דיגום קרקע ומבצעת את סקר השדה. כל זאת, בשיתוף פעולה ולפי הנהלים של המשרד להגנת הסביבה.

קשר רנט - הרץ בע"מ
חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ – שימשה יועצת לחברה בביצוע סקר מזהמים בקרקע במגרש המיועד להקמת מתחם החברה. במסגרת העבודה בצעה החברה סקר היסטורי ( PHASE1 ), הכינה תוכנית דיגום קרקע ובצעה את סקר השדה. כל זאת, בשיתוף פעולה ולפי הנהלים של המשרד להגנת הסביבה.

בר כלונס בע"מ - באדג'ט פ"ת
חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ – שימשה יועצת לחברה בביצוע סקר מזהמים בקרקע במגרש המיועד להקמת מתחם החברה. במסגרת העבודה בצעה החברה סקר היסטורי ( PHASE1 ), הכינה תוכנית דיגום קרקע ובצעה את סקר השדה. כל זאת, בשיתוף פעולה ולפי הנהלים של המשרד להגנת הסביבה.

מוסך גידי בע"מ
חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ – שימשה יועצת לחברה בביצוע סקר מזהמים בקרקע במגרש המיועד להקמת המתחם החדש של החברה. בעבודה בצעה החברה סקר היסטורי ( PHASE1 ), הכינה תוכנית דיגום קרקע ובצעה את סקר השדה. כל זאת, בשיתוף פעולה ולפי הנהלים של המשרד להגנת הסביבה.


"אדיר סוכנויות" בע"מ
חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ – משמשת יועצת לחברה בביצוע סקר מזהמים בקרקע במגרש המיועד להקמת המחסן החדש של החברה. בעבודה בצעה החברה סקר היסטורי ( PHASE1 ), הכינה תוכנית דיגום קרקע ומבצעת את סקר השדה. כל זאת, בשיתוף פעולה ולפי הנהלים של המשרד להגנת הסביבה.

ועוד  פרוייקטים נוספים בתחום
זיהום קרקע