טיפול בשפכים תעשייתיים
 

 
"קבוצת עזריאלי"
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ, משמשים יועצים לקבוצת עזריאלי בתחום טיפול בשפכים בכפוף לתקנות החדשות של תאגידי המים. במסגרת הייעוץ מתבצעת בחינה הנדסית של כל מתקני הטיפול בשפכים בקניונים, תכנון מתקני טיפול חדשים והתאמת פתרונות הנדסיים ייחודיים.

"
אלעל"
בוצע תכנון של כל מתקני הטיפול בשפכים של החברה והוכנו מפרטים ומכרזים ובוצע פיקוח הנדסי על הביצוע (בשיתוף חברת י.ג. סביבות בע"מ).

"
אלתא" תעשיות אלקטרוניות –התעשייה האווירית – אשדוד 
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ, ביצעו תכנון הקמה ואחזקה של מתקן טיפול בשפכים מכילי מתכות כבדות בכלל וקומפלקסים מורכבים של נחושת, באמצעות שיטה ייחודית שפיתחו לשבירת הקומפלקסים, שיקועם והחלפת יונים.

חיל המודיעין - ד.צ. 2470– משהב"ט
 מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ , ביצעו תכנון, הקמה ואחזקה של מתקן טיפול בשפכים מכילי נחושת באמצעות שיטה ייחודית שפיתחו לשבירת קומפלקסים, שיקועם והחלפת יונים

"
טבע מדיקל"– א.ת. אשדוד 
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ ביצעו תכנון מערך איגום מי תמלחת במפעל וטיפול בהוצאת היתר פינויי למוצא ימי. 

 
"דובק" בע"מ - פ"ת
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ, משמשים יועצים לחברה. במסגרת הייעוץ, תכננו המהנדסים את כל מתקני הטיפול בשפכים של המפעל הממוקם בפתח תקווה. כל זאת בכפוף לכללי תאגידי המים. 
 
"טביב" בע"מ - פ"ת
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ, משמשים יועצים לחברה בתחום הטיפול בשפכים, פסולות מסוכנות, חומרים מסוכנים. במסגרת הייעוץ, תכננו המהנדסים מתקנים לטיפול בשפכים ומבצעים סקרים בוחנים למערכות קיימות כולל המלצות לשדרוג לצורך עמידה בתקנים. 

"רשת מלונות דן"
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ, משמשים יועצים לרשת מלונות דן בתחום הטיפול בשפכים בכפוף לתקנות החדשות של תאגידי המים. במסגרת הייעוץ התבצעה בחינה הנדסית של כל מתקני הטיפול בשפכים במלונות דן כרמל ודן פנורמה בחיפה ותוכננו מתקני טיפול חדשים לצורך עמידה בתקנים.

"רשת דיור מוגן בית בכפר"
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ, משמשים יועצים לרשת דיור מוגן בית בכפר בתחום טיפול בשפכים בכפוף לתקנות החדשות של תאגידי המים. במסגרת הייעוץ מתבצעת בחינה הנדסית של כל מתקני הטיפול בשפכים בקניונים, תכנון מתקני טיפול חדשים והתאמת פתרונות הנדסיים ייחודיים.

"אחוזת בית - פאלאס רעננה" -  דיור מוגן
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ, משמשים יועצים לאחוזה בתחום טיפול בשפכים בכפוף לתקנות החדשות של תאגידי המים. במסגרת הייעוץ מתבצעת בחינה הנדסית של כל מתקני הטיפול בשפכים בקניונים, תכנון מתקני טיפול חדשים והתאמת פתרונות הנדסיים ייחודיים.

"גמל תשואה להשקעות בע"מ - ביזנס פארק הרצליה"
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ, משמשים יועצים לקבוצה בתחום הטיפול בשפכים בכפוף לתקנות החדשות של תאגידי המים. במסגרת הייעוץ התבצעה בחינה הנדסית של כל מתקני הטיפול בשפכים לכל העסקים הממוקמים במתחם הביזנס פארק הרצליה, ותוכננו מתקני טיפול חדשים לצורך עמידה בתקנים.

"סינמול לב במפרץ - חיפה" 
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ, שימשו יועצים לכל מתחם הסינמול בחיפה בתחום טיפול בשפכים בכפוף לתקנות החדשות של תאגידי המים. במסגרת הייעוץ התבצעה בחינה הנדסית של כל מתקני הטיפול בשפכים במתחם, תכנון מתקני טיפול חדשים והתאמת פתרונות הנדסיים ייחודיים.

 
"דאן שיתוף במקרקעין - צומת הנגב" - צ ומת מסמיה
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ, משמשים יועצים לקבוצה. במסגרת הייעוץ, תכננו המהנדסים את כל מתקני הטיפול בשפכים של מתחם הנגב - צומת מסמיה.  כל זאת בכפוף לכללי תאגידי המים. 
 
"בורסוק ייצור ממוחשב" - א.ת. יבנה 
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ , ביצעו תכנון, הקמה ואחזקה של מתקן מחזור מים וטיפול בשפכים מתהליך פסיבציה כרומטית באמצעות מערך סינון, ספיחה והחלפת יונים.

"
אדוארד גאונט מעבדות לקוסמטיקה" בע"מ – ראש העין 
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ ביצעו תכנון, הקמה ואחזקה של מתקן טיפול בשפכים מכילי שמנים אתריים, דטרגנטים  ושאריות חומרי קוסמטיקה באמצעות שיטה ייחודית לשבירת אמולסיות, שיקוע מוצקים והצפת שומנים.
 
"מאפיות אנג'ל" בע"מ - אזור התעשייה הרטוב א' - בית שמש
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ – תכננו את מתקני הטיפול בשפכים של המפעל, התקינו מערכות לבקרת ותיקון pH וצוות האחזקה של החברה מבצע תחזוקה חודשית שוטפת למתקני בקרה אלו. 
 
"סיוון ייצור חומרי ניקוי" בע"מ - א.ת. קריית אריה פ"ת 
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ, משמשים יועצים למפעל. במסגרת הייעוץ, תכננו המהנדסים את כל מתקני הטיפול והמיחזור של השפכים של בעסק. כל זאת בכפוף לכללי תאגידי המים.
 
"רשת מרכולי מזון – "פרש מרקט"
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ – תכננו את מתקני הטיפול בשפכים של הרשת בפ"ת וביהוד וקיבלו את כל האישורים מהרשויות לרישיון העסק  

"רשת מרכולי מזון – אושר עד"
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ – תכננו את מתקני הטיפול בשפכים של המרכול החדש בפ"ת וקיבלו את כל האישורים מהרשויות לרישיון העסק  
 
"רשת מרכולי מגה" לשעבר"
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ – תכננו את מתקני הטיפול בשפכים של בחלק ממרכולי החברה לצורך עמידה בכללי תאגידי המים והזרמת שפכים העומדים בחוק. 

"קניון השלום אם המושבות פתח תקווה" 
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ, שימשו יועצים לכל מתחם הסינמול בחיפה בתחום טיפול בשפכים בכפוף לתקנות החדשות של תאגידי המים. במסגרת הייעוץ התבצעה בחינה הנדסית של כל מתקני הטיפול בשפכים במתחם, תכנון מתקני טיפול חדשים והתאמת פתרונות הנדסיים ייחודיים.

 
"חומש ייצור תשמישי קדושה" בע"מ - א.ת. סגולה פ"ת.
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ, משמשים יועצים למפעל. במסגרת הייעוץ, תכננו המהנדסים את כל מתקני הטיפול בשפכים של העסק ומבצעים תחזוקה שוטפת של המתקנים. כל זאת בכפוף לכללי תאגידי המים.
 
"שטראוס עלית" – מפעל השוקולד – איזור התעשייה המערבי  - בית שמש"
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ – תכננו והקימו באמצעות קבלן משנה את מתקני הטיפול בשפכים של המפעל, בנוסף ביצעו תחזוקה שוטפת של המתקנים 

"חברת אליעזר לנדאו ושו"ת לייצור ועיבוד מזון- אלדג - בע"מ - א.ת. קריית אריה פ"ת. 
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ – תכננו את מתקני הטיפול בשפכים של המפעל, התקינו את המערכת לבקרת ותיקון pH  וצוות החברה מבצע תחזוקה חודשית שוטפת למתקני בקרה אלו. 

"סונול – חברת הדלק"
 מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ – משמשים יועצים בתחום מיפוי תשתיות הטיפול בשפכים ותכנון מחדש בתחנות החברה. 

"
מחלבת המושבה" – אזור התעשייה גיל עמל – הוד השרון
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ – תכננו את מתקני הטיפול בשפכים של המפעל, התקינו את המערכת לבקרת ותיקון pH  וצוות החברה מבצע תחזוקה חודשית שוטפת למתקני בקרה אלו

"ניוקופל - שלמה SIXT
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ – תכננו את מתקני הטיפול בשפכים בחלק מאתרי החברה וקיבלו את כל הרישיונות מהרשויות לרישיון העסק

"דלדנט" בע"מ - 
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ – תכננו והתקינו את מתקני הטיפול ובקרת השפכים של המפעל ב פ"ת וקיבלו את כל האישורים מהרשויות לרישיון העסק.

אולמות אירועים – "הללויה ", "אגם פאלאס", "הרקיע השביעי", "ואמוס", "אירועים בסגולה", "גני אליאל", גני הפסגה, גני דלוינו, מסעדה ואולם אירועים אחלה, אולמי האופרה, סילבר גני דיקלה -אשקלון
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ – תכננו את מתקני הטיפול בשפכים של אולמות האירועים הנ"ל וקיבלו את כל האישורים מהרשויות לרישיון העסק.  

"
קבוצת מגדל"
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ – תכננו את מתקני הטיפול בשפכים של הקריה החדשה של החברה בפ"ת וקיבלו את כל האישורים מהרשויות לרישיון העסק.

"קבוצת איתן"
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ – תכננו את מתקני הטיפול בשפכים של מתחם העסקים החדש ברמת סיב בפ"ת וקיבלו את כל האישורים מהרשויות לרישיון העסק.

"קבוצת זוהר ניהול פרוייקטים"
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ – תכננו את מתקני הטיפול בשפכים של מתחם העסקים של הקניון החדש באיזור כפר גנים בפ"ת וקיבלו את כל האישורים מהרשויות לרישיון העסק.
 
"שער החיים"  בע"מ - קיורטוש
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ – תכננו את מתקני הטיפול בשפכים של המפעל באיזור התעשייה סגולה פ"ת וקיבלו את כל האישורים מהרשויות לרישיון העסק.

"האופה מבגדד"  בע"מ - 
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ – תכננו את מתקני הטיפול בשפכים של הסניף הגדול של העסק הממוקם באיזור התעשייה סגולה פ"ת וקיבלו את כל האישורים מהרשויות לרישיון העסק.

"קייטרינג היצירה"  בע"מ - 
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ – תכננו והתקינו את מתקני הטיפול ובקרת השפכים של המפעל ב פ"ת וקיבלו את כל האישורים מהרשויות לרישיון העסק.

"קייטרינג סלומון"  בע"מ - 
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ – תכננו והתקינו את מתקני הטיפול ובקרת השפכים של המפעל ב פ"ת וקיבלו את כל האישורים מהרשויות לרישיון העסק.

"רוז - מפעל לייצור עמבה"  בע"מ - 
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ – תכננו והתקינו את מתקני הטיפול ובקרת השפכים של המפעל ב פ"ת וקיבלו את כל האישורים מהרשויות לרישיון העסק.

"בורגרים פתח תקווה" שחם טל יזמות בע"מ   
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ – תכננו את מתקן הטיפול בשפכים של המסעדה באיזור התעשייה רמת סיב פ"ת וקיבלו את כל האישורים מהרשויות לרישיון העסק.

"שיפודי ציפורה" בע"מ   
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ – תכננו את מתקן הטיפול בשפכים של המסעדה באיזור התעשייה רמת סיב פ"ת וקיבלו את כל האישורים מהרשויות לרישיון העסק.

"פיצה דומינו" בע"מ   
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ – תכננו את מתקן הטיפול בשפכים של הפיצריה בפ"ת וקיבלו את כל האישורים מהרשויות לרישיון העסק.

"קפה הלל" בע"מ   
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ – תכננו את מתקן הטיפול בשפכים של בית הקפה בפ"ת וקיבלו את כל האישורים מהרשויות לרישיון העסק.

 
"חברת פונדקי איילון"  בע"מ
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ – תכננו את מתקן הטיפול בשפכים של המסעדה שבפ"ת וקיבלו את כל האישורים מהרשויות לרישיון העסק.מוסכים לטיפול ברכב : 

מוסכים מרכזיים : 

רשת מוסכים - "הילוך שישי
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ – תכננו את מתקני הטיפול בשפכים במוסך המרכזי של הרשת ביפו וקיבלו את כל הרישיונות מהרשויות.

רשת מוסכים מרכזיים "סובארו" א.ת. קריית אריה פ"ת 
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ – תכננו את מתקני הטיפול בשפכים במוסך המרכזי של הרשת בפ"ת וקיבלו את כל הרישיונות מהרשויות.

רשת מוסכים מרכזיים "ב.מ.וו"  א.ת. קריית ארייה פ"ת  
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ – תכננו את מתקני הטיפול בשפכים במוסך המרכזי של הרשת בפ"ת וקיבלו את כל הרישיונות מהרשויות.

רשת מוסכים ס.מ.ל.ת. - סוכנות מכוניות לים התיכון.   
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ – תכננו את מתקני הטיפול בשפכים במוסך המרכזי של הרשת בפ"ת וקיבלו את כל הרישיונות מהרשויות.

"קבוצת כלמוביל
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ – תכננו את מתקני הטיפול בשפכים בחלק ממוסכי החברה וקיבלו את כל הרישיונות מהרשויות לרישיון העסק

"מאיר" – חברה למשאיות ולמכוניות בע"מ - א.ת. רמת סיב פ"ת.
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ – תכננו את מתקני הטיפול בשפכים במוסך ולוו – הונדה המרכזי של הרשת בפ"ת וקיבלו את כל הרישיונות מהרשויות.

"מוסך הנגב המרכזי" – מוסך מרכזי למשאיות קבוצת תעבורה - צומת מסמיה.
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ – תכננו את מתקני הטיפול בשפכים במוסך ולוו – הונדה המרכזי של הרשת בפ"ת וקיבלו את כל הרישיונות מהרשויות.

"הגר השכרת רכב"
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ – תכננו את מתקני הטיפול בשפכים במוסך המרכזי של הרשת בפ"ת וקיבלו את כל הרישיונות מהרשויות.


"מוסך מרכזי KIA פתח-תקווה"
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ – תכננו את מתקני הטיפול בשפכים במוסך המרכזי של הרשת בפ"ת וקיבלו את כל הרישיונות מהרשויות.

רשימה חלקית של מוסכים בינוניים : 
מוסך אוטו איטליה בע"מ,  מוטור אפ בע"מ,  מוסך מרכזי למשאיות איווקו, מוסך אלרם, מוסך GMS בע"מ, מוסך מטלון בע"מ, מכון כחול לבן בע"מ, מוסך איטליאנו ועוד מוסכים רבים..
מהנדסי חברת "אירוס טכנולוגיות סביבה" בע"מ – תכננו את מתקני הטיפול בשפכים של מוסכים אלו וקיבלו את כל הרישיונות מהרשויות.