מפעלים וארגונים שונים חייבים לדאוג להיבטים שונים של בטיחות. חלק חשוב מתוך המוכנות לאירועים שונים ומצבי חירום מיושם על ידי הכנת תיק מפעל. למעשה, ניתן לומר שהכנה של תיק כזה מסייע בהיערכות של נוהל חירום מפעל בצורה המקצועית והראויה ביותר. כך ניתן להימנע מגישת ה"יהיה בסדר" שכבר גרמה ללא מעט אסונות, פגיעה בנפש ופגיעה ברכוש.

פועלים על פי חוק
כדאי להבין דבר חשוב - הכנת תיק מפעל איננה אך ורק צעד חשוב כחלק ממוכנות לקראת קביעה של נוהל חירום מפעלי. הכנה של תיק מסודר בעניין זה היא דבר הכרחי לכל ארגון או מפעל שרוצה לנקוט את כל הצעדים הנדרשים ממנו על פי החוק.

תקנות רישוי עסקים, שבלעדיהם לא ניתן להקים מפעל או עסק (לא כל שכן לתפעל בהצלחה ארגונים כאלה לאורך זמן), מחייבות נקיטת צעדים שונים להתמודדות עם מצבי חירום כמו גם נקיטת דרכים למניעת תאונות. על פי אותן תקנות מפורסמות, חייבים להשקיע גם משאבים לצורך הכנת תיק מפעל באופן מקצועי, מלא ואחראי.

מכיוון שאסונות ומקרי חירום וכך גם מניעה של תאונות מצריכים מוכנות, תרגול ונהלים מסודרים, אין פלא שהכנת התיק האמור היא דבר חשוב. תיק מפעל הוא, אם כן, מפתח חשוב להיערכות ראויה ונכונה, על פי חוק, על פי אמות מידה מוסריות ועל פי השכל הישר.

הכנת התיק בצורה ראויה
מי שסבור שניתן לבצע את ההיערכות בהתאם לכל התקנות באופן עצמאי איננו אלא טועה. הכנת תיק מפעל בהתאם לדרישות החוק, בהתאם לנהלי המשרד להגנת הסביבה ובהתאם לצרכים הייחודיים של כל מפעל ומפעל היא משימה חשובה אך גם מסובכת. לכן, אין פלא שעל הכנת התיק מופקדים בדרך כלל יועצים או מומחים חיצוניים.

מהנדסי חברת אירוס טכנולגיות סביבה הנם מומחים בעלי ניסיון רב והיכרות עם העולם העסקי ועם גופי ייצור שונים. למומחים יש בקיאות בהתמודדות עם סיכונים כללים, חומרים מסוכנים, רעלים, שפכים. המומחים שלנו מסוגלים לסייע בהכנת תיק מתאים כמו גם בהכנת הדרכה ייעודית וייעוץ סביבתי. מכיוון שהדרכת העובדים היא חלק חשוב מכל מוכנות של גוף גדול, הדרכת העובדים חשובה לא פחות מהקמת תשתית בטיחותית וקביעת נהלי בטיחות רשמיים.

תיקי מפעל